Το MyArtist είναι μια ΚΟΙΝΣΕΠ, που ιδρύθηκε το 2018, και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή στην επανένταξη κοινωνικά ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων καλλιτεχνών (άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, πρώην κρατούμενοι, κ.λπ.).

Το MyArtist προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε αποφοίτους σχολών καλών τεχνών, καλώντας τις εταιρίες να «υιοθετήσουν» έναν καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (για τη δημιουργία ενός πίνακα, ενός γλυπτού, την οργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφίας, κ.λπ.).

Το MyArtist φέρνει σε επαφή ταλαντούχους ανθρώπους με εταιρίες που επικροτούν την αριστεία. Από τη συνεργασία αυτή, γεννιέται μια άνευ προηγουμένου συλλογή έργων τέχνης, μια εξαιρετικά καινοτόμος μαρτυρία της επιχειρηματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη.